vrijdag 23 november 2012

Drie prachtige weken !!

Wat was het weer heerlijk om iedereen te zien, de kinderen, de begeleiders, mensen waar we mee werken, een waar genot. Maar het zit er helaas weer op, we zijn weer thuis.

Met uitzondering van de Atmaraksha school hebben we dit jaar alle projecten kunnen bezoeken. Wel hebben we uitgebreid gesproken met de begeleider van de Atmaraksha school en het was goed om te horen dat jaarlijks zo’n 90 % van de kinderen doorstroomt naar de overheidsschool en daar een erkend diploma haalt. Tevens groeit de school (wederom) uit zijn voegen, vanaf komend schooljaar worden de klassen daarom opgesplitst. Help2Help betaalt hier de salarissen van de leraren en de lunches voor de kinderen.


In Prabartak, het tehuis voor geestelijk en gehandicapte jong volwassenen, gaat alles goed. De bewoners vormen samen één grote familie. Het is erg leuk om te zien dat de behandeling en de medicatie goed aanslaat. Bewoners waarmee je enkele jaren geleden nog geen contact kon maken, staan je
nu lachend op te wachten en zorgen weer voor andere bewoners. Het is altijd een klein feestje om hier te komen, iedereen is hier welkom en wordt als een huisvriend ontvangen. Tijdens ons bezoek kwam meneer Ganguly, zeg maar gerust de ‘vader’ van alle bewoners (en directeur van Prabartak), zojuist uit het
ziekenhuis. Hij mocht thuis verder herstellen van een hersenoperatie na een hersenbloeding. Wij wensen hem uiteraard heel veel beterschap en een spoedig herstel toe. Help2Help betaalt hier de kosten van de medicatie van de bewoners.


De (pre)vocational programma’s  op de Prayrona scholen draaien goed. Vanaf juni 2012 wordt er op de Prayrona-2 school geen (pre)vocational programma meer aangeboden, omdat de school momenteel herbouwd wordt. Verwacht wordt dat dit hervat kan worden vanaf maart 2013. Help2Help betaalt hier de salarissen van de leraren.


De bouw van de Prayrona-2 school ligt momenteel helaas stil. De reden hiervoor is dat een van de directeuren van de Prayrona school, Ashit, in augustus een motorongeluk heeft gehad. De benodigde operatie zorgt ervoor dat hij tot op heden nog niet kan werken. Zijn begeleiding tijdens de bouw is
hard nodig. Zonder goed toezicht is de kans groot dat er met kwalitatief minder goede materialen gebouwd wordt, het is erg moeilijk om een betrouwbaar iemand te vinden die deze taak van hem over kan nemen. Gelukkig gaat het goed met Ashit en hij verwacht dan ook komende maand weer aan de slag te kunnen. De bouw is al ver gevorderd, de fundering en de verdiepingsvloeren zijn klaar. Verwacht wordt dat de lessen vanaf maart 2013 in het nieuwe gebouw kunnen plaatsvinden.


De school op het terrein van de baksteenfabriek draait goed.
Werd er vorig jaar, bij ruimtegebrek, nog les gegeven in een lokale tempel,
vanaf volgende maand is er weer een ‘normaal’ gebouw beschikbaar voor de
school. Dit jaar is er tevens gestart met een medische checkup van de kinderen.
Wekelijks komt er een arts langs die de kinderen onderzoekt. Er worden
medicijnen verstrekt waar nodig en de kinderen ontvangen een wormenkuur.
Help2Help betaalt hier alle kosten voor de school en voor de medische checkup.


En dan last but not least, het R.C.F.C., het rehabilitatiecentrum voor kinderen. Na ons bezoek hebben we besloten de kosten voor twee operaties te bekostigen, die van Rabiul (2 jaar) en Bulti (16 jaar). Beiden hebben ze een klompvoet. Rabiul is afgelopen vrijdag geopereerd en Bulti wordt waarschijnlijk komende vrijdag geholpen. We zijn nog twee keer op ziekenbezoek geweest en het gaat goed met Rabiul en de andere drie kinderen die op dezelfde dag geopereerd zijn. Tevens hebben we de dependance in Bolpur
bezocht. Hier vindt elke zondag het inloopspreekuur van de fysiotherapeut plaats. Tijdens dit bezoek hebben we besloten om nog een operatie te bekostigen. Kleine Hiya, een vrolijk meisje van twee jaar had twee
klompvoetjes, daaraan is ze reeds geopereerd in het R.C.F.C. in Calcutta. Maar ze lijdt ook aan heupdysplasie. Ze moet hier aan geopereerd worden, maar het R.C.F.C. heeft hiervoor niet de kennis en de middelen, dus dat moet in een ander ziekenhuis gebeuren. De ouders kunnen dit niet betalen, het kost circa
30.000 roepies en de ouders hebben ‘maar’ 15.000 roepies spaargeld beschikbaar. Wij hebben toegezegd de overige 15.000 roepies te betalen, zodat Hiya een zonnige toekomst tegemoet kan gaan. Naast het bekostigen van deze in totaal drie operaties, ligt er een voorstel tot het betalen van een logopedist en een
voorstel tot uitbreiding van de activiteiten in Bolpur.


We zijn erg tevreden over de projecten die wij (deels) financieren. De samenwerking met de lokale mensen is goed, zonder hen kunnen we het werk niet doen. Maar we kunnen al helemaal niets beginnen zonder onze donateurs. Hierbij wil ik iedereen, maar dan ook iedereen, hartelijk bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar!!

Geen opmerkingen: